Skip links

Gst Periyodik Bakımı Onarımı

GST Yangın Dedektörü Bakım ve Onarım Hizmeti

Gst Periyodik Bakımı Onarımı

GST Yangın Alarm Sistemleri, yaşam alanlarınız ve iş yerleriniz başta olmak üzere yapıların yangına karşı en önemli savunma sistemidir. Dünyada en çok tercih edilen GST Yangın Sistemleri, devreye alındıktan itibaren belirli periyotlarda gst bakımı yapılmalı, sistemin doğru çalıştığından emin olunmalıdır.

Neden Bakım Yaptırmalısınız?

Yangın Sistemlerinde kullanılan bütün ürünler GST Dedektörler, GST Alarmlar, GST Paneller… çevresel koşullardan dolayı toz, kirlenme, nem gibi faktörler başta olmak üzere etkilenebilmektedir. Sistemin doğru çalışmasını engelleyebilecek bu faktörlerden dolayı gerekli testler yapılarak periyodik bakım ve onarımı yapılmalıdır. Ayrıca Bakanlar Kurulunun yayınlamış olduğu “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince zorunlu kılınmıştır.

Gst Bakım Hizmeti

Yangın Alarm Sistemlerinde Periyodik Bakım

GST Yangın Alarm Sistemlerinde periyodik bakım herhangi bir arızayı önceden engelleme amacıyla yapılmaktadır. İlgili yapının güncel mimari planları göz önünde bulundurularak herhangi bir eksiklik olup olmadığı saptanır. GST yönetmelik ve kılavuzlarında belirtilen gerekli tüm bakımlar yapılarak gerekli görüldüğü takdirde test sonuçlarına göre gerekmesi gereken ekipman varsa değiştirilmelidir. Cihazların sistem raporları ve performansları incelenip tesisat durumu denetlenir. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası’nın yayınlamış olduğu “TS CEN/TS 54-14 Kapsamında Yandın Algılama ve Alarm Sistemleri Uygulamalarının Denetimi” adlı çalışmasında yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibi belirtlmiştir;

  • Sistemin Günlük Kontrolü :  Kullanıcının kendi başına yapabileceği basit kontrolleri içermektedir.
  • Sistemin Aylık Kontrolü : Yedek güç kaynağı testi, arıza göstergelerinin izlenmesi gibi aylık kontrolleri içermektedir.
  • Sistemin 3 Aylık Kontrolü : Bölgesel testler, sistem kütüğünün kontrolü, kontrol ve gösterge tertibatının kontrolü, kontrol ve izleme fonksiyonlarının testi, yapısal değişimlerin incelenmesi gibi işlemleri içermektedir.
  • Sistemin Yıllık Kontrolü : Günlük, aylık ve üç aylık muayenelerin yanında, batarya testleri, cihazların erişilebilirliği ve tüm algılayıcıların sağlıklı çalıştığının denetlendiği tüm sistemi içeren testler yapılmaktadır.

Sisteminizi güvenli ellere teslim etmek için GST Destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.